پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
پیام های آسمان هفتم
نوشته شده در
بازدید : 9123
نویسنده : سید جواد اسلامی

شيوه تدريس درس اول: بینای مهربان

   

جدول درس اول: بینای مهربان

   
 راهنماي معلم درس اول
   

 

شيوه تدريس درس دوم: استعانت از خداوند

   

جدول درس دوم: استعانت از خداوند

   
 راهنماي معلم درس دوم
   

 

شيوه تدريس و نكات تكميلي درس سوم: تلخ و شيرين

   

جدول درس سوم: تلخ و شيرين

   
 راهنماي معلم درس سوم
   

 

شيوه تدريس درس چهارم: عبور آسان

   

جدول درس چهارم: عبور آسان

   
 راهنماي معلم درس چهارم
   

 

شيوه تدريس درس پنجم دین؛ گنج بی پایان

   

جدول درس پنجم دین؛ گنج بی پایان

   
 راهنماي معلم درس پنجم
   

 
 

شيوه
 تدريس درس ششم : پيامبر رحمت
   
جدول درس ششم :پيامبر رحمت
   
 راهنماي معلم درس ششم
   

 
شيوه تدريس درس هفتم : اسوه فداكاري و عدالت
   
جدول درس هفتم اسوه فداكاري و عدالت
   
 راهنماي معلم درس هفتم
   

 
شيوه تدريس درس هشتم : برترين بانو
   
جدول درس هشتم برترين بانو
   
 راهنماي معلم درس هشتم
   

 
شيوه تدريس درس نهم : افتخار بندگي
   
جدول درس نهم افتخار بندگي
   
 راهنماي معلم درس نهم
   

 
شيوه تدريس درس دهم : به سوي پاكي
   
جدول درس دهم به سوي پاكي
   
 راهنماي معلم درس دهم
   

 

دانلود سوالات درس پنجم پیام های آسمان